Aktuellt:

  • 8/11: Rak DD till 45 gånger pengarna på Jägersro!
  • 25/8: MEGASUCCÉ! på V64 Åby! +795.428 kr på stora jokern!
  • 12/10: Storvinst igen! +261.878 kr på V86-materialet!
  • Nettovinst på V75 2021: +417.448 kr!
  • Nettovinst på V75 2014-2021: 1.064.032 kr! 

Spelplan oddsbaserat spel

Den har texten är skriven till dig som frekvent spelar på vinnare, plats, dagens dubbel, tvilling och andra oddsbaserade spel på trav. Den har ingenting med streckspel som V75, V86 och så vidare att göra. Vill du spela seriöst och inte bli en i den stora massan av förlorare på oddsbaserat spel hoppas vi att denna text ska vara till hjälp för dig på vägen. I slutändan är det dock dina val av spel som kommer att vara den avgörande faktorn om du kommer att lyckas eller inte.

ODDSET ÄR AVGÖRANDE

Alla kan sätta en vinnare en gång eller kanske flera gånger på kort tid. Att lyckas med det gör dig inte till en i längden vinnande spelare. Det är under en längre tid som det kommer att visa sig om en spelare är ”en vinnare” eller inte. Det finns bara ett sätt att vinna på spel i längden och det är att spela till bra odds. Om oddset är 1,65, 11,5 eller 100 avgör inte om det är bra eller inte, utan oddset kontra sannolikheten att det ska inträffa avgör om det är ett bra odds eller inte. En duktig spelare väljer bara att satsa på spel där han/hon bedömer att sannolikheten att spelet går in är större än det inverterade oddset. Om du är sugen på att spela en häst till tre gånger pengarna så bör din uppskattning vara att hästen har större chans att vinna än en tredjedel. Det som krävs av dig för att välja bra spel är alltså att du kan uppskatta sannolikheten för dina spel. Om du uppskattar chansen som större än en tredjedel att spelet slår in har du ett så kallat överodds. Det är då befogat att kliva in – för du har hittat SPELVÄRDE. Vi kommer att återkomma till överodds senare när vi ska avgöra hur stor insatsen bör vara för dina olika spel. 

HA EN PLAN OCH BOKFÖR DINA SPEL

Självklart ska du inte spela för pengar som du inte har råd att förlora. Något som många duktiga spelare har problem med är att hålla disciplinen. Alla som spelar vet att det är en kick att spela och det är väldigt lätt att tappa disciplinen och spela fast man egentligen inte har gjort sin läxa ordentligt. Varje seriös spelare bör avsätta en summa pengar enbart för spel, vi kallar den summan för din bankroll. Varje spel du gör bör bokföras så att du kan göra en utvärdering i slutändan. Detta kommer också att hjälpa dig med disciplinen. Ett tips är att avsätta en summa för en tidsperiod. Låt oss säga att du kan avvara 10.000 kronor för sex månaders spelande. Du sätter ett startdatum och slutdatum och efter perioden gör du en analys över vad som var bra och vad som var dåligt. Kanske har du förlorat allt och då får du avgöra om du vill göra ett nytt försök eller inte. Om du har vunnit kan du välja att ta ut vinsten och börja om på 10.000 eller låta pengarna vara kvar för att försöka vinna ännu mer genom att höja insatserna. Ju större din bankroll är ju större bör din insats vara. Detta återkommer vi till när storleken för din insats ska väljas.

KELLY'S FORMEL

Det finns olika teorier för hur man ska beräkna insatsen för sina spel. Några mer eller mindre avancerade system bygger på att man ska öka insatserna efter förluster vilket vi tycker är skrämmande! Det finns absolut ingen matematisk uppbackning för detta och vi avråder starkt från att använda ett sådant system! Man kan argumentera för en rad olika system. Vi tänker gå igenom ett som matematiskt är bevisat vara ett av de mest framgångsrika. Den heter Kelly’s formel eller Kelly's kriterium och de flesta seriösa spelare använder sig av någon variant av Kelly. De faktorer som Kelly bygger på är:

  • Storleken på ditt överodds (ju större värde ditt spel har - ju större insats)
  • Storleken på oddset (större insats till låga odds och lägre insats till höga odds)
  • Storleken på din bankroll (ju större bankroll - ju större insats och risk)

En förutsättning för Kelly är att du måste göra en procentuell uppskattning av sannolikheten för att dina spel ska slå in. Värt att beakta här är att de allra flesta, åtminstone till en början, övervärderar sannolikheten för att sitt spel ska slå in. Tron på att hästen i fråga ska vinna/ta en plats eller vad spelformen nu handlar är hos många större än vad som är realistiskt. Glöm inte att granska din spelidé även kritiskt! För vinnarspel ger vi dig rådet som nybörjare med Kelly att alltid procentuellt värdera varje hästs vinstchans i loppet. Procentsumman ska bli 100 i varje lopp – och ni kommer att märka att det inte är helt enkelt. De flesta vill gärna dela ut mer än 100 procent totalt.

Anledningen till att du måste göra en procentuell uppskattning av dina spel med Kelly är att det behövs för att räkna ut hur stort ditt överodds är. Det är viktigt att du förstår vad som menas med överodds – och vi ska nu gå lite djupare in på det ämnet. 

Överodds räknas ut på följande sätt:

Överodds = (sannolikheten * oddset) – 1

Vi tar ett exempel. Du uppskattar att din häst har 20 procents chans att vinna ett lopp. Oddset du har möjlighet spela till är sju. Då blir ditt överodds:

(0,20 * 7) -1 = 0,40

Vad innebar då 0.40? Jo det betyder att OM din uppskattning är korrekt (hästen har 20 procents vinstchans) så kommer din investering i längden att ge en återbäring med 40 procents vinst. Ett sätt att illustrera detta med exempel är följande:

Låt oss säga att du gör fem likadana spel med de ovan givna förutsättningarna. Du ska då med din uppskattning i längden sätta ett av de fem spelen  (20 procent = 1/5) ,vilket i så fall ger följande resultat:

Spel 1, insats 100 kr, förlust, resultat -100 kr

Spel 2, insats 100 kr, förlust, resultat -100 kr

Spel 3, insats 100 kr, förlust, resultat -100 kr

Spel 4, insats 100 kr, förlust, resultat -100 kr

Spel 5, insats 100 kr, vinst, resultat + 600 kr (100 * 7 - insats)

Du har på de fem spelen investerat 5 * 100 = 500 och återbäringen är - 100 - 100 - 100 - 100 + 600 = + 200. Procentuellt blir detta 200/500 = 40 procent.

Nu har vi gått igenom vad överodds innebär och hur man räknar ut ett överodds. Det är helt avgörande i detta steg att du förstår vad ett överodds innebär för att kunna gå vidare. Om du inte förstår vad överodds innebär – gå tillbaka och ta allt i lugn och ro från början igen.

RÄKNA UT INSATSEN GENOM KELLY'S FORMEL

Det är nu dags att förklara hur man kommer fram till sin insats genom Kelly’s formel, vilket görs genom att ta fram en procentsats. Det finns två sätt att använda denna procentsats. 

Antingen så relateras procentsatsen till den bankroll som innehas för tillfället, eller så relateras den till en fast summa varje gång som bestäms på förhand. Båda varianterna har sina för- och nackdelar. 

Om man relaterar procentsatsen till sin bankroll för tillfället kommer insatserna att öka och öka om du vinner och tvärtom om du förlorar, vilket inte blir fallet om du relaterar till en fast summa. Du kommer väldigt sällan att förlora hela din bankroll om du spelar procentuellt mot den, men det tar också lång tid att komma tillbaka på plus om du ligger kraftigt back eftersom dina insatser då kommer att vara förhållandevis små. Vilket upplägg du väljer är upp till dig. 

Vi kommer att utgå från att procentsatsen relateras till bankrollen (att den inte är fast) i framtida exempel. 

Kellys formel ser ut som följande:

Spelprocent = överodds / (oddset -1)

Om vi återgår till exemplet ovan där vi spelade en häst till oddset sju och överoddset 0,40 så får vi följande resultat med Kelly:

0,40 / (7-1) = 0,067 (avrundat)

Kelly säger därmed att vi ska satsa 6,7 procent av bankrollen. Om bankrollen ligger på 10.000 kronor bör alltså 670 kronor satsas på spelet givet förutsättningarna. 

Lite försiktigare varianter av Kelly – populära sådana – är ”halvkelly” och ”kvartskelly”. Med ”halvkelly” skulle insatsen vid ovan nämnda exempel blivit 670/2 kronor och med ”kvartskelly” 670/4 kronor. Insatsen delas alltså antingen med två eller fyra beroende på vilken ”försiktigare” variant som väljs. 

Vilken variant av Kelly ska du då välja? Det beror lite grann vilken typ av spelare du är. Om du ofta hittar överodds till låga odds, som 1,85 och liknande, rekommenderar vi ”kvartskelly”. 

Om du generellt spelar till lite högre odds (över fem gånger pengarna) rekommenderas ”halvkelly”.

Kellys ursprungliga formel – där insatsen inte delas med två eller fyra – rekommenderas bara till dig som är beredd att ta en relativt stor risk. Börja med ”kvartskelly” eller ”halvkelly” och skifta sedan till den ursprungliga formeln om du efter en tid tycker att insatserna är för låga.

Vi tar ett avslutande exempel med lågt odds. Säg att du tror jättemycket på en häst och bedömer vinstchansen till höga 60 procent. Oddset är 1,85 vilket ger ett överodds på (0,65 * 1,85) - 1 = 0.2025, det vill säga drygt 20 procent. 

Kelly säger nu att din insats ska vara 0,2025 / (1,85 -1) = 24 procent (avrundat). Som du märker ska vi spela nästan en fjärdedel av vår bankroll nu – trots att överoddset bara är hälften så stort som i exemplet tidigare när oddset var sju istället för 1,85. Det finns givetvis en logik i att satsa mer på något som kommer att resultera i vinst 65 procent av fallen kontra 20 procent av gångerna. 

SLUTSATS

Ett problem med Kellys och spela på trav är att oddset kan ändras kraftigt nära start. Därför bör du göra spel nära start om du ska använda dig av Kelly. Det är också svårt att sätta en exakt procent på hur pass sannolikt du tycker att ditt spel är. Därför kan du använda Kelly som en vägledning till hur mycket du ska satsa på dina olika spel. 

Vi rekommenderar dig ändå kraftigt att använda någon typ av insatsplan i ditt oddsbaserade spelande – så att du inte förlorar hela bankrollen snabbt om du har en förlorande trend. ALLA duktiga spelare går igenom trender då de förlorar, men de som håller sig kalla och fortsätter vara professionella i sitt spelande kommer vändningen för. Givet att de spelar till överodds blir de garanterat vinnare i längden.  

Det viktigaste är att du är oddsmedveten och hittar SPELVÄRDE när du väljer dina spel. Som vi nämnt tidigare är det dina analyser och val av spel som kommer att avgöra hur det i slutändan går.

Lycka till!

Spelvärde.se

…i samarbete med

Fredrik Nyström – traventusiast och världsmästare i bridge.