Laddar
Laddar

Hur kan jag använda X-labs i mitt analysarbete?

X-labs är ett relativt nytt verktyg att använda när man analyserar trav. 2015 infördes positioneringssystemet som följer hästarna via GPS och därifrån kan man göra väldigt intressanta tidtagningar.

Av: Kristofer Axén,
Foto: TR BILD

Dessvärre läggs majoriteten av alla lopp inte upp På X-labs sajt utan snarare ett fåtal - oftast från V75-dagarna, men även andra stordagar. Med hjälp av X-labs kan man klocka sträckor som inte är möjliga på ett bra sätt med vanlig klocka och det ökar kunskapen till hur fort en häst sprang en viss sträcka. 

Vi anser att den största nyttan med X-labs är spetsstriderna där man kan mäta första 100 och 200 meterna för att få på pränt exakt hur snabbt en häst öppnade i ett visst lopp. En häst som öppnar 07 första 200 kan se väldigt snabb ut beroende på motståndet, men möter den en häst som kan öppna 02 första 200 så blir det betydligt enklare att jämföra startsnabbheten. 

Sista 200 meterna är också intressant att veta, men vi vill vara tydliga med att hur snabbt en häst avslutar är inte hela bilden för att bedöma prestationen utan mer en bild av hästens fartresurser. Det är så mycket som spelar in vad gäller tiden en häst avslutar sista 200 meterna såsom banunderlag, bana, distans, tempo under loppets gång för att nämna några faktorer. X-labs ersätter inte den analytiska biten utan man måste fortsatt väga in väldigt många faktorer, men det är ett bra hjälpverktyg att komplettera sin analys med.

Ta mig till X-labs sajt